Základní druhy ventilátorů

Na trhu existuje několik druhů ventilátorů, které se od sebe liší konstrukcí, parametry i účelem využití. Před nákupem nejlepšího ventilátoru pro váš projekt je potřeba zvážit mnoho faktorů, aby zakoupený ventilátor přesně splňoval všechny vaše požadavky. V tomto článku vám nabídneme přehled základních druhů ventilátorů a zodpovíme otázky, na které je třeba si před koupí ventilátoru odpovědět.

Ventilátor je zařízení určené pro cirkulaci vzduchu a plynů nebo jejich přemisťování z jednoho místa na druhé. Rozlišujeme několik základních druhů ventilátorů – axiální, radiální, diagonální nebo tangenciální. Jednotlivé druhy se liší svým účelem využití, použitými materiály či mechanickými vlastnostmi.

Axiální ventilátory

Nejčastěji využívaným druhem ventilátorů jsou axiální ventilátory. Axiální ventilátory byly vůbec první elektřinou poháněné ventilátory na světě (v roce 1880 u větrných mlýnů). Pojmenovány jsou podle směru proudění vzduchu, který vytvářejí. Lopatky, které nasávají a vypouštějí vzduch, se otáčejí kolem své osy.

Axiální ventilátory zajišťují vysoký průtok vzduchu pod nízkým tlakem.

Axiální ventilátor HCFT/6-630 H

Základním typem průmyslových nízkoprofilových axiálních ventilátorů jsou ventilátory řady HCFB/HCFT. Skříň ventilátorů je vyrobena z ocelového plechu, oběžná kola z plastu. Ventilátory jsou vybaveny jednofázovým (HCFB) nebo třífázovým motorem (HCFT) s krytím IP65 a tepelnou ochranou. Izolace ventilátorů je typu F. Modely s třífázovými motory jsou dostupné ve variantách s 2, 4 a 6 póly. V nabídce jsou modely s průměrem oběžného kola od 250 do 1000 mm.

Využití

Velmi oblíbené jsou zejména malé axiální ventilátory, které jsou vhodné pro využití v koupelnách a na WC. Průmyslové axiální ventilátory se využívají pro aktivní chlazení zařízení a systémů, zejména v menších prostorech, kde nelze využít větší ventilátory. Jedním z nejběžnějších využití je chlazení napájecího zdroje strojů. Často jsou montovány přímo na motory, aby buď vytáhli vzduch nad motorem nebo aby ho vytlačily z motoru, a tím ho ochladily. Nejtypičtějším příkladem využití axiálního ventilátoru je větrání u automobilů. Dalším praktickým příkladem využití je chlazení počítačů. Jsou vhodné pro ventilaci velkého objemu vzduchu.

Radiální ventilátory

První radiální ventilátor byl vynalezen v roce 1832 ruským armádním inženýrem Generálem Alexanderem Sablukovem. Radiální ventilátory fungují na jiném principu než ventilátory axiální. Základ radiálních ventilátorů tvoří oběžné kolo kolem kterého je ve spirále umístěna sada lopatek. Při pohybu oběžného kola dochází k přesunu nasávaného vzduchu kolmo od hřídele z otvoru ve skříni ventilátoru.

Radiální ventilátory jsou oproti axiálním využívány v případech, kdy je potřeba zajistit vysoký průtok vzduchu pod vysokým tlakem (dlouhé vzduchovody atd.).

radiální ventilátor CBM

Klasickým příkladem průmyslového radiálního ventilátoru je model CBM-7/7 72 6P C, který je vhodný pro konstrukci klimatizačních a větracích jednotek nebo dveřních a vratových clon. Jedná se o nízkotlaký ventilátor s asynchronním motorem vybavený tepelnou izolací a kuličkovými ložisky s dlouhou životností.

Typy lopatek u radiálních ventilátorů

Kruhové Radiální Airfoil
• nižší průtok vzduchu – vyšší tlak • průměrný průtok vzduchu – vyšší tlak • vyšší průtok vzduchu – nižší tlak
• statická účinnost až 70 % • statická účinnost až 78 % • statická účinnost až 84 %
• nižší otáčky • nižší otáčky • pouze pro čistý vzduch
• vyšší hlučnost • vyšší hlučnost  

 

Dopředu zakřivené Dozadu zakřivené Dozadu nakloněné
• nejvyšší průtok vzduchu – nižší tlak • vyšší průtok vzduchu – nižší tlak • vyšší průtok vzduchu – nižší tlak
• statická účinnost až 65 % • statická účinnost až 84 % • statická účinnost až 80 %
• pouze pro čistý vzduch • pouze pro čistý vzduch • odolnější než airfoil
• nízká hlučnost • nejnižší hlučnost • méně hlučné

Využití

Malé radiální ventilátory jsou určeny zejména pro domácí využití - na WC, do koupelny nebo pro odvětrávání vlhkých prostorů. Větší radiální ventilátory se nejčastěji využívají u vzduchotechnických jednotek, vytápěcích a chladicích jednotek a spalovacích kotlů. Jsou vhodnější pro bodové chlazení a řízení teploty strojů. Zaručují ventilaci průměrného objemu vzduchu pod vysokým tlakem.

 

 

diagonální ventilátor TD-SILENT

Diagonální ventilátory

Diagonální ventilátory řadíme na základě jejich charakteristiky na pomezí mezi axiální a radiální ventilátory – střední tlak, střední průtok vzduchu. Diagonální ventilátory jsou určeny především k montáži do kruhového potrubí.

Diagonální ventilátory jsou ideální pro využití v podmínkách, kdy je potřeba dosáhnout vysokého výkonu při využití malého ventilátoru.

Mezi nejoblíbenější diagonální ventilátory patří ventilátory řady TD-MIXVENT/SILENT od společnosti Soler & Palau. Nízkoprofilové ventilátory s kuličkovými ložisky se smíšeným průtokem a zvukovou izolací jsou určené k vestavbě do vzduchotechnického potrubí. Hlavní výhodou ventilátorů je dlouhá životnost a tichý chod. Ventilátory řady TD-MIXVENT jsou vhodné pro potrubí o velikosti od 100 do 400 mm.

Extrémně tiché ventilátory řady TD-SILENT jsou vyrobeny z plastu a disponují speciálně navrženou vnitřní vrstvou, která zvukové vlny odvádí pod pravým úhlem a následně zachytává v absorbční vrstvě. Vstupy a výstupy ventilátorů jsou vybaveny gumovými těsněními, které velmi dobře zachytávají vibrace. Připojovací skříň ventilátorů lze otočit o 360º, což usnadňuje připojení napájecího kabelu. Ventilátory řady TD-SILENT se vyrábí pro potrubí o velikosti od 100 do 315 mm.

Využití

Diagonální ventilátory se využívají u chladicích a rozvodových skříní, tiskových strojů a výměníků tepla. Jsou také vhodné pro systémy, které mají různé provozní podmínky, jako například IT systémy a servery, telekomunikační systémy apod.Diagonální ventilátory se využívají v situacích, kdy je vyžadována vysoká vytrvalostní zátěž.

Tangenciální ventilátory

Tangenciální (neboli průtokové) ventilátory, které svým typickým tvarem připomínají sud, mají zakřivené lopatky, které jsou několikanásobně delší než lopatky u ostatních druhů ventilátorů. Hlavní výhodou těchto ventilátorů oproti axiálním je zajištění hladkého proudění vzduchu po celé šíři rámu. Díky tomu jsou vhodné pro využití u klimatizačních systémů, clon, počítačových systémů, konvektorů a pecí.

Tangenciální ventilátory nasávají a přenášejí vzduch pod relativně nízkým tlakem na delší vzdálenosti.

dveřní clona COR-N

Speciální tiché tangenciální ventilátory se využívají u vzduchových dveřních clon řady COR N, které jsou vhodné pro upevnění na stěnu v menších komerčních nebo průmyslových prostorech do výšky 3 metrů. Vzduchové clony jsou vybaveny vysoce výkonnými tangenciálními vrtulemi/oběžnými koly s nízkou hladinou hluku. Modely COR N jsou dostupné také v provedení s elektrickým ohřívačem (např. COR-9-1500 N) nebo dálkovým ovládáním (např. COR-F-1000 N RF).

Clony COR N jsou v případě potřeby vyšší teploty ventilovaného vzduchu schopny pracovat při velmi nízkých otáčkách. Regulace je zajištěna nástěnným regulátorem CR-6/9 N, který je standardně součástí balení a umožňuje přepínat rychlost ve dvou nebo třech stupních. Na regulátor je možné připojit až 5 stejných vzduchových clon. K dveřní cloně lze připojit externí termostat (není součástí balení) pro automatický provoz.

Využití

Speciální tiché tangenciální ventilátory v dveřních clonách se využívají pro vstupní a skladové dveře, haly, sušárny, skleníky, dílny atd. Vhodné jou také pro chlazení skříní nebo sporáků, u boilerů, projektorů, solárií, chladicích a tepelných jednotek. Průtokové ventilátory představují elegantní a efektivní řešení v situacích, které vyžadují rovnoměrné rozložení vzduchu na dlouhé vzdálenosti.

 

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH DRUHŮ VENTILÁTORŮ

  + -
 Axiální Vysoký objem průtoku vzduchu, velikost, nízká spotřeba Nízký tlak, vyšší hlučnost
 Radiální Vysoký tlak, vyšší energetická úspornost Vyšší hmotnost, větší rozměry
 Diagonální Malé rozměry, vysokoý výkon Omezené využití
 Tangenciální Velikost, vysoká efektivnost, nízká hlučnost Vyšší hmotnost

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ VENTILÁTOR?

Před samotnou koupí je potřeba zvážit mnoho faktorů, které ovlivňují výběr a aplikaci vhodného ventilátoru. Pouze důsledným vyhodnocením všech dopadových faktorů (odolnost proti průtoku, pohonné jednotky, rozměry, apod.) je možné zajistit maximální účinnost a spolehlivost vybraného ventilátoru a jeho příslušenství.

Při rozhodování o potřebném tlaku je potřeba zvážit systémová omezení. V praxi může být například vyžadován dodatečný tlak pro dosažení určité úrovně průtoku vzduchu přes filtr nebo kompenzace tlaku v důsledku velikosti a složitosti potrubí. Nejprve by proto mělo být pečlivě změřeno potrubí, aby zvolený ventilátor byl co nejúčinnější.

Průtok vzduchu (kubické metry/minuta)

Po zvolení vhodného druhu ventilátoru je potřeba určit množství vyměňovaného vzduchu. U každého typu stavby by měl být jasně stanovený rozsah objemu vzduchu pro zajištění správného odvětrávání. Pro určení přesného objemu potřebného průtoku vzduchu je třeba zvážit geografickou polohu a průměrnou velikost odvětrávané oblasti.

Objem místnosti = šířka x výška x hloubka

Místnost Min./Výměna vzduchu Místnost Min./Výměna vzduchu Místnost Min./Výměna vzduchu
Aula 3 - 10 Kosmetický salón 2 - 5 Rekreační místnost 2 - 8
Balírna 2 - 5 Kotelna 1 - 3 Sklad 3 - 10
Bar 2 - 4 Kuchyně 1 - 5 Stodola 12 - 18
Bowlingová dráha 3 - 7 Laboratoř 2 - 5 Slévárna 1 - 5
Čistírna 2 - 5 Místnost s generátory 2 - 5 Strojírna 3 - 6
Distribučí místnost 1 - 5 Mlékárna 2 - 5 Strojovna 1 - 3
Garáž 2 - 10 Mlýn 3 - 8 Školní jídelna 3 - 7
Hlediště 3 - 10 Obchod 3 - 7 Tělocvična 3 - 8
Chodba/hala 6 - 20 Pekařství 2 - 3 Tiskárna 3 - 8
Jídelna 4 - 8 Pěstírna 1 - 5 Toalety 5 - 7
Kancelář 2 - 8 Pokdroví 2 - 4 Továrna 2 - 7
Kantýna 3 - 5 Prádelna 2 - 4 Ubytovna 5 - 8
Klubovna 3 - 7 Projekční místnost 1 - 2 Učebna 4 - 6
Kostel 4 - 10 Restaurace 5 - 10 Zasedací místnost 3 - 10

 Kromě množství vyměňovaného vzduchu a tlaku je potřeba vzít před koupí daného ventilátoru v potaz také další faktory:

 • hladina hluku
 • hustota vzduchu
 • teplota vzduchu
 • vlhkost vzduchu

 

Hladina hluku

Velmi důležitým faktorem při rozhodování o výběru vhodného ventilátoru je také hladinu hluku. Hladina hluku se u ventilátorů vyjadřuje jednotkou son. Jeden son se rovná 1 khz při 40dB SPL (hladina akustického tlaku). Jeden son lze přirovnat hluku tiché lednici ze vzdálenosti 1,5 metru v akusticky průměrné místnosti. Son je lineární jednotka, například 10 son je dvakrát tak hlasitější než 5 son. Níže uvedená tabulka uvádí přijatelné rozsahy hluku pro specifické typy místností.

Son DBA Typ místnosti
 1 - 4 32 - 48 Obytné domy
 1 - 5 36 - 51 Konferenční místnosti
 2 - 6 38 - 54 Hotelové pokoje, knihovny, kina, kanceláře
 2 - 8 41 - 58 Školy a učebny, nemocniční oddělení a operační sály
 3 - 9 44 - 60 Soudní síně, muzea, byty, obytné domy
 4 - 12 48 - 64 Restaurace, haly, kanceláře, banky
 5 - 15 51 - 67 Chodby a haly, bary, umývárny a toalety
 7 - 21 56 - 72 Hotelové kuchyně a prádelny, supermarkety
 12 - 36 64 - 80 Lehké stroje, montážní linky
 26 - 60 74 - 87 Těžké stroje

 

Kontrolní seznam pro výběr ventilátoru

PRŮTOK VZDUCHU

 • Požadovaná rychlost
 • Zvážení nejhorších možných podmínek
 • Hustota přemisťovaného vzduchu

TLAK

 • Požadovaný tlak pro zajištění potřebného průtoku vzduchu
 • Možná ztráta tlaku prouděním vzduchu přes filtr
 • Možná ztráta tlaku způsobená potrubím

DALŠÍ PARAMETRY

 • Hrozí nějaká zvláštní rizika (například hořlavý plyn, koroze)?
 • Požadovaná úroveň hluku
 • Pořizovací a servisní náklady
 • Požadavky na zdroj napájení
 • Rozměry
 • Velikost odvětrávaného prostoru
 • Doba odezvy - je dosažena požadovaná doba odezvy průtokem přes filtr?

 

Při výběru konkrétního ventilátoru se poraďte s odborníky z Ventishop.cz, kteří vám rádi poradí a pomohou nalézt to nejlepší řešení pro váš projekt s ohledem na vaše finanční možnosti.