Slovník pojmů

A Č D E H K N P R S Ú V Z

Anemostat

Jedná se o koncový ventil vzduchotechniky, který rovnoměrně rozvádí vzduch do místnosti či z místnosti. Na trhu naleznete anemostaty přívodní (slouží pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti) a odvodní (odvádí odpadní vzduch z místnosti). Krom…

Axiální ventilátor

Axiální (ze slova axis - osa) odsávají vzduch ve směru osy otáčení. Jedná se o běžné ventilátory, jaké si asi pod slovy větrák nebo ventilátor do představíte. Axiální ventilátory jsou určeny pro vzduchotechnické trasy do 3 metrů. Rozdíly mezi…

Časový doběh

Doběhové spínače (časové doběhy, časovače) umožňují provoz elektrického zařízení (ventilátoru) ještě po stanovenou dobu od vypnutí vypínače. Některé časovače jsou nastavitelné, jiné mají časový doběh pevně určen z výroby - např. 8 nebo 15…

Difuzor

Difuzorem se v kontextu vzduchotechniky rozumí zvětšující se průřez, který má funkci koncového ventilu. Je určený ke stropnímu umístění a jeho funkcí je rovnoměrný rozvod vzduchu z místnosti či do místnosti. Na trhu naleznete difuzory přívodní…

EC motor

EC motory jsou moderní úsporné motory. Technicky se jedná o elektronicky komutované (z toho zkratka EC) synchronní motory, někdy nazývané stejnosměrné bezkartáčové motory. Jejich efektivita je založena na chodu bez skluzu. Mají…

Hlučnost, akustický tlak a výkon

Celková (subjektivně) vnímaná hlučnost je ovlivněna mnoha faktory a samotná udávaná hlučnost ventilátoru (nebo jiného zařízení) není zdaleka jediným. Patří mezi ně dispoziční řešení místnosti, způsob připevnění ke stěně a její materiál (těžká zděná…

Hygrostat

Hygrostat nebo také čidlo vlhkosti je senzor pro snímání relativní vlhkosti v místnosti. Senzor pro snímání vlhkosti může být umístěn přímo ve ventilátoru, jedná se o ventilátory s hygrostatem nebo se mohou využít extérní hygrostaty které…

Kondenzát

Kondenzát je produkt – kapalina, která vzniká při podmínkách, kdy je teplota okolního prostřední nižší, než teplota procházejícího vzduchu. Tehdy dochází ke srážení  – rosení. K této situaci dochází nejčastěji při odvádění vzduchu…

Krytí IP

Krytí IP je konstrukční opatření, které je součástí el. předmětu. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů apod. Předpisem, který v…

Kuličková ložiska

Kuličková ložiska slouží k osazení motoru ventilátoru pro dosažení nejlepšího přenosu rotační síly mezi motorem a vrtulí ventilátoru. Jejich životnost je o poznání delší než u kluzných. Ventilátor osazený kuličkovými ložisky se značí…

Napájení

Uvádí informaci o tom, jaký způsob napájení zařízení využívá. Nejčastěji se setkáváme s klasickými 12V, 220V a 400V. Mohou se ale objevit i výjimky. 220V napájení je běžné a nejvíce rozšířené, 12V se nejčastěji využívá u ventilátorů do vhlkého…

Pohybové čidlo

Pohybové čidlo je senzor, který reaguje na pohyb v místnosti, často se používá zkratka PIR z anglického passive infrared. Senzor se aktivuje v případě "přerušení" infračerveného signálu. Jednoduše řečeno, když vstoupíte do místnosti, čidlo…

Průtok vzduchu

Veličina udávající kolik vzduchu projde ventilátorem za určitý čas. Konkrétně kolik m3 projde za hodinu. (m3/h). Čím je číslo vyšší, tím výkonnější je ventilátor. Vyšší výkon může také přinést i vyšší hlučnost ventilátoru, čož můžete…

Radiální ventilátor

Radiální ventilátory mají vyšší počet lopatek a tlačí vzduch odstředivou silou kolmo na osu otáčení. Mají vyšší tlak a dokáží vzduch přenášet na delší vzdálenosti. Rozdíly mezi axiálními a radiálními ventilátory jsme rozebrali v…

Statický tlak (Pa)

Zjednodušeně se jedná o hodnotu udávající, jak velký tlak dokáže ventilátor vyvinout. Statický tlak je nutný pro zajištění proudění vzduchu potrubím při překonávání nejrůznějších překážek, například v podobě klapek, odboček či filtrů.…

Účinnost rekuperace [výměníku]

Hodnota udávající, jak dobře dokáže výměník využít odpadní teplo pro předehřev čerstvého vzduchu. Účinnost je udávaná v procentech. U 0% účinnost si lze představit otevřené okno - teplý vzduch uniká z místnosti, nahrazuje ho venkovní,…

Vzduchové filtrační třídy

Vzduchové filtry jsou dle nové normy ČSN EN ISO 16890 (česká mutace evropské normy, platná od 1. 12. 2017) děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere…

Zpětná klapka

Slouží jako zábrana proti zpětnému proudění vzduchu do místnosti. Zpětné klapky se instalují přímo do potrubí.  U některých druhů ventilátorů je zpětná klapka součástí, většinou se jedná o lehké slídové klapky, které doporučujeme nahradit…