Soler & Palau

 soler_palau_logo

Soler & Palau je mezinárodním výrobcem a dodavatelem ventilátorů a příslušenství pro bytové, průmyslové a požární větrání. Historie této technologické společnosti sahá až do roku 1951, kdy byl ve Španělsku otevřen její první výrobní závod. S více než 10 000 výrobky a působením ve více než 90 zemích světa se řadí Soler & Palau mezi přední světové výrobce a dodavatele ventilátorů a vzduchotechniky.

ŠIROKÝ SORTIMENT

Společnost Soler & Palau nabízí široký výběr kvalitních produktů od domovních ventilátorů a větrání, až po produkty pro komerční a industriální využití. Produkty jsou navrhovány tak, aby byly energeticky maximálně úsporné a efektivní, jak z hlediska aerodinamiky, tak z hlediska akustiky. S ohledem na snižování dopadů na životní prostředí jsou produkty společnosti Soler & Palau plně recyklovatelné. V současné době obsahuje komplexní portfolio společnosti více než 10 000 produktů v tisíci různých variantách.

Nabídka produktů soler & Palau na ventishop.cz


Malé axiální a radiální ventilátory


ventilátory do kruhového potrubí

průmyslové ventilátory

dveřní clony

rekuperační jednotky

axiální ventilátory 

Kvalita - cesta k úspěchu

Produkty Soler & Palau jsou celosvětově uznávané především díky své vysoké kvalitě a dlouhé životnosti. V roce 1989 se stala společnost Soler & Palau první registrovanou španělskou společností u registračního úřadu AENOR (Španělská asociace pro standardizaci a certifikaci). Od roku 1992 jsou španělské výrobní závody akreditovány pro provádění testů na proudění vzduchu, zvuku a vibrací standardy ISO/IEC 17025 od ENAC (Španělský akreditační úřad). V září roku 2015 splnila společnost normy kvality a enviromentálního managementu ISO9001:2015 a ISO14001:2015. Kvalita je jedním z klíčových pilířů, na kterých je společnost Soler & Palau založena.

Sdílení znalostí

Společnost Soler & Palau klade velký důraz na vědu a výzkum. Potřeby zákazníků jsou odlišné, proto má každá oblast, ve které společnost působí, své vlastní výzkumné centrum. Díky tomu je společnost schopna adaptovat globální platformy potřebám jednotlivých trhů a tím uspokojit potřeby zákazníků v každém regionu. Všechna výzkumná centra jsou vybavena nejmodernější měřicí technikou. Laboratoře jsou akreditovány mezinárodní akreditační organizací ILAC. Měření v laboratořích probíhá dle mezinárodních standardů AMCASdílení globálních znalostí a informací umožňuje více než 60 inženýrům a dalším odborníkům ve výzkumných centrech vyvíjet produkty s těmi nejlepšími vlastnostmi.

Kvalitní výzkum je pro společnost Soler & Palau klíčovým zdrojem konkurenční výhody. Zkoumání, objevování, inovování a touha po dokonalosti odlišují společnost od konkurence a umožnují ji uspokojovat vysoké nároky svých zákazníků.

Během více než šedesátileté historie si společnost nechala přihlásit 80 patentů a více než 120 užitných vzorů.

produkce a distribuce

Vysoké technologické standardy a neustálý vývoj jsou pro výrobní procesy společnosti Soler & Palau klíčové. Specializace a flexibilita umožňuje vyrábět produkty s vysokou přidanou hodnotou, včas a efektivně. přesně na míru každému trhu. Cílem společnosti je i nadále pokračovat v produkci vysoce kvalitních, inovativních a úsporných produktů, které poskytují vysoký komfort bez vlivu na průtok vzduchu a hlučnost.

Distribuci produktů společnosti Soler & Palau k zákazníkům zajišťuje celkem 19 produkčních center ve 12 státech v Evropě, Asii a Americe. V těchto centrech se vyrobí 5 milionů kusů produktů každý rok. Všechny výrobní závody společnosti Soler & Palau splňují normy ISO 14001 - standardy pro snižování dopadu činností organizace na životní prostředí. Celosvětové působení společnosti je rozděleno mezi 4 hlavní oblasti - Evropu, Severní Ameriku, Asii a Austrálii.