Statický tlak (Pa)

Zjednodušeně se jedná o hodnotu udávající, jak velký tlak dokáže ventilátor vyvinout. Statický tlak je nutný pro zajištění proudění vzduchu potrubím při překonávání nejrůznějších překážek, například v podobě klapek, odboček či filtrů. Vliv má i délka a průměr potrubí. 

Pro minimalizování ztrát, které vznikají v důsledku těchto překážek je klíčové správné utěsnění všech spojů, stejně jako výběr vhodného ventilátoru. Čím delší je potrubí a množství překážek je nutné volit větší statický tlak.

 

Vrátit se na slovník pojmů