Vzduchové filtrační třídy

Vzduchové filtry jsou dle nové normy ČSN EN ISO 16890 (česká mutace evropské normy, platná od 1. 12. 2017) děleny do tříd dle schopnosti filtrovat různé velikosti částic. Místo třídění filtrů dle částic o velikosti 0,4 mikronu, nová norma bere v úvahu velikosti částic v rozmezí 0,3 – 10 mikronů. Tato kritéria pro hodnocení vzduchových filtrů vychází z mnoha studií mimo jiné i Světové zdravotnické organizace, které se zabývají dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví. Proto dává smysl, aby byly vzduchové filtry posuzovány dle těchto kritérií, a metodika se tímto sjednotila.

Dělení vzduchových filtrů dle tříd G1 – F9 (EN779) je zastaralá a je nahrazena novým dělením dle následujících čtyř tříd:

  • ISO Coarse – hrubé nečistoty
  • ISO ePM10 – částice menší, než 10 mikronů. Tyto částice se dostanou do horních cest dýchacích.
  • ISO ePM2,5 – částice menší, než 2,5 mikronu. Tyto částice se dostanou do dolních cest dýchacích.
  • ISO ePM1 – částice menší, než 1 mikron. Tyto částice se mohou dostat až do krevního oběhu.

Velikosti částic jemného prachu, podle kterého se hodnotí účinnost filtru, znázorňuje následující tabulka:

 ÚČINNOST  VELIKOST ČÁSTICE (µm)
 ePM10  0,3 ≤ X ≤ 10
 ePM2,5  0,3 ≤ X ≤ 2,5
 ePM1  0,3 ≤ X ≤ 1
  PM je zkratka Particulate Matter – „částice prachu“


Pakliže filtr odloučí méně, než 50 % PM10 částic, bude hodnocen jako filtr pro hrubé nečistoty – ISO COARSE.Vzduchové filtry jsou tak posuzovány dle účinnosti filtrace v rámci každé třídy. Předpokladem pro zatřídění do skupiny je, že filtr zachytí alespoň 50 % částic dané třídy. Např. pokud filtr zachytí alespoň 50 % částic o velikosti PM1, pak bude klasifikován jako ISO ePM1 filtr.

Skupina filtru Požadovaná minimální účinnost filtru  Referenční hodnota pro zatřídění filtru 
ePM1, min ePM2,5, min ePM10
ISO COARSE      <50 % IGA* 
ISO ePM10      >50 %  >60 %
ISO ePM2,5   >50 %     >80 %
 ISO ePM1  >50 %      >90 %
*IGA = měření počátečního gravimetrického záchytu.

Mimo filtry patřící do skupiny ISO COARSE je měření počáteční filtrační účinnosti a prachové zatížení pro ostatní skupiny filtrů nepovinné. Naopak filtry pro hrubé nečistoty ISO COARSE lze klasifikovat pouze na základě těchto testů a měření ePMx účinnosti je pro tyto filtry nepovinné.

Srovnání původní EN779 a nové normy ISO 16890:

Přímé porovnání těchto dvou norem není možné z důvodu odlišnosti měřících a třídících kritérií. Může se tak stát, že filtr patřící dle EN779 do jedné filtrační třídy, bude podle ISO 16890 patřit do více tříd. Následující tabulka znázorňuje pokrytí filtračních tříd obou norem:

EN779 ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 ISO COARSE
G2        >60 %
G3        >80 %
G4        >90 %
M5      >50 %  
M6   50-65 %   >60 %  
F7  >50 %  70-80 %  >85 %  
F8  >80 % >80 %   >90 %  
F9  >80 %  >95 %  >95 %  

Tyto údaje jsou indikativní, vyhrazujeme si právo tyto data doplnit dle příslušných změn v testování a legislativě.

Dle této tabulky lze například původní filtr F8 nahradit novým filtrem ISO ePM2,5 80 %, nebo filtrem ISO ePM10 90 %.

Výhody nové normy:

  • globální sjednocení pravidel
  • lepší podklad pro výběr filtru dle zamýšleného použití a požadované účinnosti
  • ISO 16890 bere v úvahu částice v rozmezí 0,3 – 10 mikronů (u testu dle EN779 byl jemný filtr stanoven u částic o velikosti 0,4 mikronu)
  • Frakční účinnost filtrace je viditelná před i po elektrostatickém nabití

Související produkty #filtry #filtrační třídy #vzduchové filtry

frouno ventishop

FROUNO - filtrační tkanina třídy G4 - 2m2

Filtrační tkanina filtrační třídy G4 do vzduchotechnických systémů, ze které je možné nastříhat filtrační vložky dle potřeby. 

 

Zobrazit

Kód: V19538

frouno ventishop

MFRR 200 náhradní vložka G4 včetně pletiva

náhradní filtrační vložka včetně pletiva vložky filtrů je nutno podle potřeby vyměňovat, aby jejich zanesením nedocházelo ke snížení účinnosti 

 

Zobrazit

Kód: V9389

frouno ventishop

FROUNO - filtrační tkanina třídy G4 - 2m2

Filtrační tkanina filtrační třídy G4 do vzduchotechnických systémů, ze které je možné nastříhat filtrační vložky dle potřeby. 

 

Zobrazit

Kód: V19538

frouno ventishop

FROUNO - filtrační tkanina třídy G4 - 2m2

Filtrační tkanina filtrační třídy G4 do vzduchotechnických systémů, ze které je možné nastříhat filtrační vložky dle potřeby. 

 

Zobrazit

Kód: V19538

 

Vrátit se na slovník pojmů