Jak vybrat ventilátor na záchod či do koupelny?

Odsávat vzduch z koupelny a toalety je důležité. Nejen kvůli zápachu, ale především kvůli odsátí vlhkosti, nechcete-li řešit plísně apod.

Jaký konstrukční typ ventilátoru zvolit?

Chcete-li vzduch skutečně odsávat a ne jen točit vrtulkou pro efekt, nejdůležitější otázkou je, kudy má vzduch z místnosti odcházet a na základě toho volit typ ventilátoru.

V zásadě jsou 2 možnosti:

 1. Ventilátor na stěně a odvod vzduchu přímo přes stěnu ven nebo ventilátor na stropě a odvod vzduchu krátkým (max 2-3 m) rovným potrubím nahoru přes střechu. V tomto případě vám budou stačit axiální ventilátory.
 2. Ventilátor na stěně či zabudovaný ve stěně či stropě (podhledu) a delším vedením např. s koleny, odbočkami či za pomocí flexibilních hadic ven či do komína apod. V tomto případě budete vybírat ventilátor radiální nebo budete moci použít řešení pomocí potrubních ventilátorů.

 

Pozn. Axiální ventilátory odsávají vzduch ve směru osy otáčení (axis). Bývají tišší, levnější, mají vyšší průtok vzduchu (m3/h) při stejné spotřebě, ale nižší tlak! Složitější potrubní trasu ovšem neprofouknou. Radiální ventilátory naopak bývají obecně hlučnější, dražší, větší, ale zvládnou tlačit vzduch i do delšího potrubí (3 - 10m). Poskytují vyšší tlak.

Zodpověděli jste si již první otázku, přichází v úvahu druhá - týkající se průtoku vzduchu.

 

Jak velký průtok vzduchu (m3/h) potřebuji?

Orientačně platí, že v koupelně by měl být průtok cca. 7x vyšší než je objem vzduchu v koupelně.

Příklad: 3 m x 2 m x výška 2,3 m x 7 (koeficient) = 96,6 m3. Tomu odpovídá ventilátor o průtoku přibližně 60 - 120 m3/h. Např. Silent 100 CZ.

Platí, "širším potrubím může projít více vzduchu". Stejné množství vzduchu se tedy odsaje za kratší čas, potažmo s nižší hlučností. Tyto souvislosti bereme do úvahy pro axiální ventilátory, protože radiální ventilátory pro koupelny a toalety se dělají jen s vývody 100 (80) mm. V našich končinách se používají 3 standardní průměry potrubí: 100 mm, 125 mm a 150 mm.

Pozn. Někteří výrobci používají rozměry 100, 120 a 150 mm. Malý rozdíl mezi 125 mm a 120 mm stačí dotěsnit. Dalším specifikem českých domácností je používání kanalizačního potrubí (HT nebo KG system), které je číslováno podle vnějšího průměru potrubí, kdežto ve vzduchotechnice se udává průměr vnitřní. Častá chyba je, že si lidé pořídí ventilátor rozměru 125 mm a chtějí jej dostat do kanalizačního potrubí 125 mm, Řešením je buď používat vzduchotechnické potrubí, u kterého je uváděn průměr vnitřní, nebo volit např. rozměr ventilátoru 120 mm pro odpadní potrubí 125 mm apod. Zkrátka si vnitřní průměr dopředu ověřit.

Průměr Průtok
100 mm 60 - 120 m3/h
125 (120) mm 150 - 200 m3/h
150 mm 230 - 350 m3/h

 

U ventilátorů se uvádí údaj o průtoku vzduchu v m3/h. Toto číslo je teoretické a uvádí se pro nulovou tlakovou ztrátu (0 Pa). Hodnotě blížící se této se dosahuje u krátkého rovného potrubí. Jakákoliv překážka v cestě tlakovou ztrátu zvyšuje. Jedná se o např. větrací mřížku, přetlakovou žaluzii, zpětnou klapku, koleno, apod. U seriózních ventilátorů by měla být uveden i údaj o dostupném tlaku nebo lépe graf závislosti průtoku vzduchu a tlakové ztráty. Vypočítat přesnou tlakovou ztrátu je prakticky nemožné, protože do výpočtu vstupuje hodně neznámých (typ potrubí, povětrnostní podmínky venku, apod.). Prakticky pro axiální ventilátor je vhodné akorát rovné krátké potrubí (do 3 m).

Příklad 1: Na uvedením grafu průtoku vzduchu a tlakové ztráty pro axiální ventilátor Decor 100 Design je vidět, že do cca. 20 Pa tlakové ztráty sice průtok klesá, ale ne výrazně. Lokální maximum na grafu je tzv. bod odtržení proudu vzduchu a užívání ventilátoru za tímto bodem je nevhodné. Ventilátor nedosahuje požadovaného výkonu, může se pokazit, spálit, je hlučný.

SaP_Decor_100_DESIGN_graf_Ventishop

Příklad 2: Velmi oblíbené jsou pachutěsné zpětné klapky, např. RSKW, KAK, KPK. K otevření takové klapky je potřeba nejméně 20 Pa. Takovou ztrátu nezvládne žádný běžný axiální ventilátor. Jsou tedy vhodné k digestořím nebo radiálním ventilátorům. K axiálním ventilátorům jsou vhodné zpětné klapky RVE nebo KZK, které potřebují ke svému otevření tlak nižší.

Kam umístit ventilátor?

Pro správnou funkčnost ventilátoru je potřeba zvolit vhodné umístění. Koupelnové ventilátory se umísťují zpravidla ke stropu nebo přímo na či do stropu, kde se hromadí vlhkost. Na volbu umístění mají vliv následující faktory:  

Zdroj vlhkosti

Pro maximální efektivitu je dobré umístit ventilátor co nejblíže zdroji vlhkosti (sprcha či vana) Vždy je potřeba dbát na bezpečnostní zóny.

Přísun čerstvého vzduchu

Do místnosti, ze které je vzduch odsávám, je nutné zajistit i přísun čerstvého vzduchu, obvykle se tento přísun řeší dveřní nebo stěnovou mřížkou. Ideální umístění ventilátoru je naproti tomuto zdroji. 

Bezpečnostní zóny

Podle stupně nebezpečnosti, jsou rizikové prostory rozděleny do zón, jejichž přesná specifikace je v ČSN 33 2000-7-701 pro koupelny, sprchové kouty a umývací prostory. Zvláště v koupelně je nutné dbát zvýšené bezpečnosti a vybírat ventilátor s požadovaným krytím dle zvolené zóny. Samostatnou kategorii tvoří ventilátory s bezpečným napětím 12V, které jsou určeny primárně do sprchový koutů.

 

 

Označení zóny  Popis zóny Minimální stupeň krytí ventilátoru*
Zóna 0 vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany Krytí IP X7 + bezpečné napětí 12V
Zóna 1 od horního okraje vany do výšky 2,25 m nad podlahou Krytí IP X5
Zóna 2 do vzdálenosti 60 cm od vany a do výšky 2,25 m nad podlahou Krytí IP X4
Zóna 3 do vzdáleností 3 m od vany a do výšky 2,25 m nad podlahou. Bez omezení

  *Použijete-li vyšší stupeň krytí, např. IPX5 v zóně 2, nic nepokazíte.

Příklad: Pokud z místnosti vzduch odsáváte, je potřeba, aby do místnosti mohl proudit nový vzduch místo něj a nevznikal v koupelně podtlak. Nejčastěji se to řeší mezerou mezi dveřmi a podlahou nebo dveřní mřížkou či stěnovou mřížkou.

Kondenzace vody v potrubí

Při instalaci ventilátoru vemte v potaz kondenzaci vlhkosti v odvodním potrubí. Obzvláště v zimních měsících, když teplý vlhký vzduch opouští koupelnu ven, začíná vlhkost ještě v potrubí kondenzovat. Je-li odtah jen přes stěnu, měla by mít odvodní trubka mírný spád ven. Vede-li odtah nahoru, např. přes studenou půdu, je nutné zvážit zaizolované potrubí potrubí a přidat výpusť kondenzátu.

Hlučnost ventilátoru

Všichni chtějí nejtišší ventilátor. Do celkové vnímané hlučnosti ovšem vstupuje více hledisek a samotná udávaná hlučnost ventilátoru není zdaleka jediným. Patří mezi ně dispoziční řešení místnosti, způsob připevnění ke stěně a její materiál (těžká zděná stěna je něco jiného než sádrokarton), způsob napojení ke vzduchovodu, tvar a materiál potrubí a v neposlední řadě i hluk způsobený samotným prouděním vzduchu. Dále je důležité rozlišit pojmy akustický výkon, akustický tlak a taky vzít v potaz, že různí výrobci mohou hlučnost měřit jinak. Obvykle se uvádí naměřená hodnota ve 3 m ve volném poli. Někteří výrobci uvádí dokonce akustický výkon pro jednotlivá oktávová pásma. Obvykle to je dobré znamení, že přistupují k měření hlučnosti a potažmo i snaze hlučnost ventilátoru minimalizovat poctivě.

Pozn. Výhodou ventilátorů renomovaných značek je, že parametry (i hlukové) si drží po dobu své životnosti. Tuto zkušenost žádná tabulka neobsáhne. Často se stává, že se zákazník nechá zlákat levným ventilátorem s nízkou udávanou hlučností, která ovšem po měsíci provozu vezme za své, protože např. pro uchycení motoru byly použity nekvalitní materiály, které se rychle opotřebují.

Návodem pro tiché řešení nechť vám jsou následující body:

 • Ventilátor s kuličkovými ložisky
 • Pružné připojení ke vzduchovodu, aby se zamezilo rezonanci potrubí
 • Umístit pod montážní body podložky z pružného materiálu (jako je např. neopren apod.)
 • Renomovaná značka
 • Raději do pevné stěny než do dřevotřískové desky, která má větší tendenci k rezonanci
 • Udávaná hlučnost (porovnat metodiku měření napříč výrobci)

Životnost ventilátoru

Tento bod těsně souvisí s výše uvedeným. Životnost ventilátoru opět ovlivňuje plno faktorů (nevhodná poloha instalace u kluzných ložisek, prudké změny teploty, překročení povolené teploty, špatné elektrické zapojení, atd.). Kvalitní ventilátory mají životnost klidně 30 či 40 tisíc hodin. Obecně se držte těchto bodů:

 • Kuličková ložiska raději než kluzná
 • Pravidelně ventilátor čistěte, filtry perte nebo kupte nové
 • Renomovaná značka

Doplňkové funkce, časový doběh, senzory

Časový doběh

Časový doběh je jedna z nejčastěji požadovaných doplňkových funkcí. Po vypnutí ventilátoru se ventilátor nevypne hned, ale běží ještě po přednastavenou dobu. Obvykle 2-30 minut. Typicky se ventilátor připojí na vypínač osvětlení a po opuštění koupelny a zhasnutí ventilátor běží a odsaje přebytečnou vlhkost. Může být také spouštěn samostatným spínačem - tlačítkem. Důležité je:

 1. K ventilátoru musí být dovedena elektřina i po vypnutí vypínače. K ventilátoru tedy musí vést tři vodiče. Spínaná fáze, permanentní fáze a nulový vodič. Pokud máte jen dva, lze této funkcionality docílit samostatným časovým doběhem umístěným pod vypínačem.
 2. Při instalaci ventilátoru správně nastavit optimální délku doběhu, aby se vlhkost nebo zápach dostatečně odsál. Obvykle se nastavuje přepínači mezi několika hodnotami pod sejmutým krytem ventilátoru.

 

Některé modely umožňují ještě doplňkové časové funkce jako třeba odložený start nebo pravidelné intervalové spouštění.

Hygrostat - čidlo vlhkosti

Ventilátor se automaticky spustí, dosáhne-li relativní vlhkost nastavené úrovně a běží tak dlouho, dokud neklesne pod ní, plus navíc definovaný časový úsek. Ventilátor lze zapnout i spínačem, nedosáhne-li vlhkost až nastavené úrovně.

PIR - infračidlo - detektor pohybu

Detektor pohybu je vhodný, např. máte-li často návštěvy. Fotobuňka zabudovaná ve ventilátoru jej spustí na stanovou dobu vždy, když zaznamená v místnosti pohyb.

Pozn. Novinkou 2019 jsou plně autonomní ventilátory Silent Dual, které kombinují hygrostat i detektor pohybu do jednoho a sami si řídí rychlost otáček.

Design

Vzhled ventilátoru je důležitý aspekt výběru, ale neměl by kolidovat s funkčností. Nebude-li vám ventilátor sloužit dostatečně, k čemu vám bude krásná čelní deska? Dále má na vzhled vliv i celkové zpracování, které je samozřejmě lepší u dražších ventilátorů. Oblíbené jsou ventilátory s dlaždicovou čelní mřížkou, protože se snadněji čistí a působí moderněji. Design své koupelny můžete sladit barevnými ventilátory například v černé, stříbrné, šedé, modré, červené nebo zlaté barvě.